اطلاعیه 4 - لیست مجلات پشتیبان همایش جهت چاپ مقالات
1400/02/16

مجلات دارای ایندکس های معتبر isi,scopus می باشند.

 

در حال بروز رسانی ...

1- International Journal of Future Generation Communication and Networking - WOS / ESCI

2- Solid State Technology- SCOPUS

3- International Journal Of Disaster Recovery And Business ContinuityWOS / ESCI

4-Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)SCOPUS

5-Information Technology In IndustryWOS / ESCI